DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ
 
  • vypracování podkladů pro daňová přiznání
  • poskytování informací o termínech a výši daňových povinností poplatníka
  • DPH včetně zákonem stanovené záznamní povinnosti, souhrnné hlášení
  • daň z příjmů právnických osob
  • daň z příjmů fyzických osob
  • silniční daň