MZDOVÁ AGENDA
 
  • výpočet mezd
  • přihlášky, odhlášky zaměstnanců
  • zpracování ročního vyúčtování daně ze závislé činnosti a daně vybírané srážkou
  • zastupování klienta v případě provádění kontrol správou sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnou