VEDENÍ ÚČETNICTVÍ
 
  • příprava dokladů k zaúčtování
  • vlastní zaúčtování dokladů
  • vedení pokladní knihy
  • vedení knih závazků a pohledávek
  • evidence hmotného a nehmotného majetku včetně drobného
  • roční účetní závěrka - vyhotovení účetních výkazů a přílohy
  • výpočet cestovních náhrad
  • zpracování statistických výkazů